ขอเขิญชวนผู้มาติดต่อรับบริการเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บ้านเสด็จ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

2022-03-01 10:19:10 อ่าน 50 ครั้ง

ขอเขิญชวนผู้มาติดต่อรับบริการกับ อบต.บ้านเสด็จ เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บ้านเสด็จ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเข้าร่วมทำแบบประเมินฯ ได้ที่

เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/rxn5q6

หรือ QR Code 

ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
   

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 733 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps