การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งเขลางค์บรรพต

2022-06-29 10:07:45 อ่าน 35 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีอรุณศักดิ์  ปัญญายืน นายก อบต.บ้านเสด็จ มอบหมายให้นายพจน์  ปัญญายืน เลขานุการ ให้เข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งเขลางค์บรรพต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 867 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps