โครงการเยาวชนเทใจต้านภัยโควิด

2022-07-01 09:51:18 อ่าน 46 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่  18  มิถุนายน  2565  เวลา  09.00 น.  ว่าที่ร้อยตรีอรุณศักดิ์  ปัญญายืน   ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ  เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนเทใจต้านภัยโควิด  และให้โอวาทแก่เด็กและยาวชนตำบลบ้านเสด็จ  โครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ  ดำเนินโครงการฯ โดยสภาเด็กและยาวชนตำบลบ้านเสด็จ  มีเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน  31  คน 

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 867 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps