รับมอบพันธ์กล้ากระท่อม จากประธานวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ

2022-07-01 10:52:06 อ่าน 44 ครั้ง

วันที่ 1 กรกฎาคม  2565  เวลา  09.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ  นายชูเกียรติ ประภัสระกูล  นายกสมาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเลขลำปาง   นายโสพณ  จอมเมือง  นักวิชาการเกษตร  รองนายกสมาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตลำปางตำบลบ้านเสด็จ  นายบุญทา  เป็กเตปิน  ประธานวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ  ได้มอบหมายให้คณะผู้แทนมามอบต้นกล้ากระท่อม  จำนวน  1,000  ต้น  ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ  โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ เข้ารับมอบต้นกล้ากระท่อม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ  ในวันที่ 6 กรกฎาคม  2565  ณ  วัดรพะธาตุเสด็จ  เนื่องในโอกาสวันหล่อเทียนพรรษา ตำบลบ้านเสด็จ 

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 867 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps