MOU รับงบประมาณสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านเสด็จ

2022-07-01 11:33:28 อ่าน 33 ครั้ง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565  เวลา  09.00 น. ว่าที่ร.ต.อรุณศักดิ์ ปัญญายืน ตำแหน่งประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านเสด็จ เข้าร่วมทำสัญญารับงบประมาณสนับสนุนโครงการการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน 46,900 บาท   ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 867 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps