ปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2022-07-01 16:57:51 อ่าน 41 ครั้ง

วันที่  1  กรกฎาคม  2565  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ   อปพร. ตำบลบ้านเสด็จ  และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกันปรับสภาพที่อยู่อาศัย แก่ผู้ด้อยโอกาส รายพระหน่อแก้ว  ชอบจิตร  ณ  บ้านทรายมูล  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 867 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps