22 ส.ค.65 ว่าที่ร้อยตรีอรุณศักดิ์ ปัญญายืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ได้มอบหมายให้ นายพจน์ ปัญญายืน เลขานุการนายกฯ และนางอินธิลา ไชยวงค์ษา รองปลัดฯ อบต. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด.

2022-08-24 10:51:55 อ่าน 39 ครั้ง

22 ส.ค.65 ว่าที่ร้อยตรีอรุณศักดิ์ ปัญญายืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ได้มอบหมายให้ นายพจน์ ปัญญายืน เลขานุการนายกฯ และนางอินธิลา ไชยวงค์ษา รองปลัดฯ อบต. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด. เด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อติดตามการระบาดของโรคมือเท้า ปาก และสังเกตการณ์ด้านการเรียน การสอน อาหารกลางวันและด้านสุขอนามัย รวมถึงเรื่องอาคารสถานที

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 969 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps