โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และกฎหมายที่ควรรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2565

2022-09-07 16:41:16 อ่าน 58 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 6  กันยายน  2565  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม        ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และกฎหมายที่ควรรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน  ประจำปี  2565
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 969 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps