วัันที่ 27 มกราคม 2565 เกษตรจังหวัดลำปางติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกสับปะรดผลสด

2022-02-01 12:56:41 อ่าน 91 ครั้ง

วัันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวจิตติมา  กาบเย็น  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปางและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกสับปะรดผลสด ลดปริมาณสับปะรดโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาต่ำ โดยการส่งเสริมการปลูกสับปะรดสำหรับบริโภคผลสด ได้แก่ สับปะรดพันธุ์ หอมเขลางค์(LP1) และพันธุ์ MD2 ซึ่งจะเริ่มให้ผลผลิตช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 812 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps