การจัดทำเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาชีพตำบลบ้านเสด็จ ประจำปี 2565

2022-02-01 15:43:55 อ่าน 96 ครั้ง

ว่าที่ ร.ต.อรุณศักดิ์  ปัญญายืน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

เป็นประธานพิธีเปิดการจัดทำเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาชีพตำบลบ้านเสด็จแบบมีส่วนร่วม

ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล  จังหวัดลำปาง

ระหว่างวันที่่ 25 - 26  มกราคม  2565  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 812 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps