11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จลงพื้นที่ ประชาคมจัดทำแผนชุมชนหมู่บ้าน ประจำปี 2565

2022-02-14 11:28:09 อ่าน 85 ครั้ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 7.00 น. บ้านปงชัยพัฒนา หมู่ 17  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จลงพื้นที่ประชาคมจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2565   ร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ เพื่อเข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการร่วมกันในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณะสุข ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการสังคม ด้านประเพณีวัฒนธรรม ฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มากที่สุดนำไปสู่แผนพัฒนาตำบล ต่อไป

ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
   

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 812 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps