สำรวจความคิดเห็น

ลำดับ แบบประเมิณ โหวต ดูผลโหวต QR CODE
1 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านโยธา การขอนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ? แสดงโค้ด
2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ? แสดงโค้ด
3 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี ? แสดงโค้ด
4 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ? แสดงโค้ด
5 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษา ? แสดงโค้ด

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 733 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps